HYPERTOOL  客制化台製模具  


  種類  
    - 成型模 / 模殼 / 組合模  
    - 六片模 / 模仁 / 整頭模  
    - 切模 / 沖具 / 頂出襯套 / 沖針座 / 筒夾  
    - 頂針 / 穴孔沖具 / 移轉夾  
    - 機械零件 / 量具  
      
  材質  
    - 鎢鋼  
    -高速鋼 / M2 / M35 / M4 / M42 / ASP 系列  
    - 工具鋼 / D2 / H13  
    - 合金鋼 / 4140 / 4340  
    - 尼龍及其他材質  
     
  表面鍍層  
    - TiN, PVD, CVD, TiCN, TiAlN  
     
    回上一頁